บริษัท สยามเคียวโด จำกัด

บริษัท สยามเคียวโด จำกัด หรือ SK เป็น บริษัท ย่อยของ Kyodo Gomu Kohan จำกัด เราผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์