จิตอาสา บริษัท สยามเคียวโด จำกัด ร่วมแจกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 จิตอาสา บริษัท สยามเคียวโด จำกัด ร่วมแจกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรี งานนี้ถึงจะร้อนแดดเหงื่อไหลก็ไม่ท้อถอย