ภารกิจหลัก

การบริหารจัดการของเราอยู่บนคำขวัญว่า "อดทน"

สยามเคียวโดได้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ซึ่ง "คุณภาพ" เป็นเรื่องสำคัญเสมอสำหรับเรา ทำให้เราเป็นที่จดจำและเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า

กว่า 40 ปี ในธุรกิจเกี่ยวกับยาง เราได้รับการรับรองคุณภาพการทำงานที่ดีเลิศจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น

นายโคจิ ฮาชิโมโต