เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามเคียวโด จำกัด หรือ SK เป็น บริษัท ย่อยของ Kyodo Gomu Kohan จำกัด เราผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

สยามเคียวโด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 มกราคม 2011 ด้วยทุน 35 ล้านบาท โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 สวนอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีบนพื้นที่ 14 ไร่หรือ 23,142 ตารางเมตร พื้นที่สำนักงาน: 200 ตารางเมตร พื้นที่การผลิต: เฟส 1: 2,700 ตรม กำลังคน: จำนวนประมาณ 50 คน ในอนาคตอันใกล้เราคาดหวังว่าจะขยายการผลิตไปเฟส 2 และ 3 เพื่อสนับสนุนตลาดในประเทศและต่างประเทศของเรา

เรามีการผลิตภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) เป็นกรณีพิเศษและเราใช้เทคโนโลยีความรู้ของเราจากญี่ปุ่น (สำนักงานใหญ่) ช่วงที่ผ่านมา 40 ปีของสำนักงานใหญ่ของเราได้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาในขอบเขตของผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีระบบและข้อมูลเพื่อดำเนินการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในตลาดประเทศไทยด้วย

ปัจจุบัน บริษัทกำลังดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้ได้ใช้ใบรับรองคุณภาพระบบระหว่างประเทศทั้ง ISO9001: 2011 และมาตรฐาน ISO 14001 ภายในปี 2013