พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน N/A

คุณสมบัติ

1 . หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

วิธีสมัครงาน

ติดต่อ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ( คุณศศิประภา)

หรือ e-mail ประวัติการทำงานมาที : personnel@siamkyodo.co.th